Privacy

Op een aantal plaatsen op deze website vragen wij om je gegevens. Uiteraard zijn wij heel zorgvuldig met de gegevens die je achterlaat. De gegevens worden opgenomen in een bestand dat voldoet aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Inleiding
Rambostijl BV (hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere contactpersonen. Wij doen dit om onze (potentiele) klanten zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In deze privacy policy leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens (kunnen) verwerken.

Je kunt contact opnemen via administratie@rambostijl.nl .

Wie zijn wij?
Wij verspreiden en vermarkten het concept Rambostijl, met alle producten in de breedste zin des woords

Wij zijn gevestigd aan de Sisalbaan 5a, 2352 AZ te Leiderdorp.

Welke persoonsgegevens kunnen wij verwerken?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken (in de meeste gevallen gaat dit slechts om één van onderstaande gegevens):

Voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, , e-mailadres, , data verkregen uit sociale profielen zoals Facebook, Twitter en Instagram (bv. social ID), IP-adres, cookie ID.

Doeleinden
De gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • om de website af te stemmen op je persoonlijke voorkeuren, zodat je niet elke keer je gegevens opnieuw hoeft in te vullen
 • om contact met je op te nemen
 • om een (gepersonaliseerde) nieuwsbrief te verzenden
 • voor statistische doeleinden
 • voor het optimaliseren en verbeteren van de (online) klantervaring

Gegevens worden niet zonder je toestemming ter beschikking gesteld aan derden voor een ander doel dan het doel waarvoor je de gegevens hebt verstrekt. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Cookies
Cookies zijn bestanden die door je browser worden opgeslagen op je computer. Wij gebruiken cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Je kunt je browser zo instellen dat je geen cookies ontvangt. Het is mogelijk dat je dan niet alle voordelen van deze website kunt benutten. Je kunt je cookies ook zelf verwijderen via je browser.

Rechten van betrokkenen
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via administratie@rambostijl.nl o.v.v. Rechten van betrokkenen.

 • Informatie en inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
 • Rectificatie: Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
 • Vergetelheid: Je kan je de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
 • Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

Daarnaast kun je ook:

 • Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen.

Bewaartermijnen
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Als wij persoonsgegevens verwerken voor onze klanten maken wij altijd afspraken die wij vastleggen in een Verwerkersovereenkomst.

Grondslagen van de verwerkingen
Wij verwerken sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van Rambostijl BV: het uitvoeren van onze doelstellingen. Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken dan weet je ons te vinden! Tot slot verwerken we sommige gegevens met jouw toestemming: dit gaat met name over online tracking methodes en opt-ins.